Cel prezentacji power point

Cel prezentacji power point

Po co ustalać cel prezentacji.